Yayımlarım

Giriş


Hakkımda


Bağlantılar

 

Öğrenci Sayfası

 

 

 

 

T.C. Maliye Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda ki adresi için TIKLAYIN.

kitap:

· Özpençe, Özay, 2009, Avrupa Parasal Birliği’nde Maliye Politikası Koordinasyonu ve Türkiye Analizi, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2009/391, Ankara.

     makaleler:

Uluslararası Hakemli;

· İdikut Özpençe, A., & Özpençe, Ö. 2007, Feb 19. Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşların Ulus-devletin Vergilendirme Yetkisine Etkileri. International Journal of Human Sciences 4:1. ISSN:1303-5134                 

 

Ulusal Hakemli;

· Türkiye’de Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikaları, Vergi Dünyası, Yıl: 26, Sayı:308, Nisan 2007, (Doç.Dr. Asuman ALTAY ile birlikte).

· OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE BORÇLANMA POLİTİKALARI VE SONUÇLARI , Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:100, Nisan 2006, (Arş.Gör. Ahmet ÖZEN ile birlikte).

· "İktisadi Gelişmede Vergi Anlayışları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:194, Kasım-2004 (Arş.Gör. Aylin İDİKUT ÖZPENÇE ile birlikte).

Diğer;

· "Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi Erkin Rolü", Türk İdare Dergisi, Yıl:76, Sayı:444, Eylül-2004 (Arş.Gör. Ahmet ÖZEN ile birlikte)

      bildiriler:

Ulusal;

· Özpençe, Özay & Vural, Tarık, 2009, “Ekonomik Kalkınma-Çevre İlişkisi: Sürdürülebilir Kalkınma”, Küreselleşme, Piyasa ve Devlet, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda Sunulan Bildiriler Kitabı, 24-25 Eylül 2009, Cilt:2, Editörler: Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Serpil Ağcakaya, Tarık Vural, Birleşik Matbaacılık, ss.47-59, İzmir, Ağustos.

Uluslararası;

· Özpençe, Özay & İdikut Özpençe, Aylin, 2008, “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Son İki Aday: Türkiye Hırvatistan”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri 22-24 Ekim, Süleyman Demirel Üniversitesi, ss.532-553, Isparta.

· Özpençe, Özay & İdikut Özpençe, Aylin, 2011, “Dijital Kamusal Mal ve Dijitalizm”, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 23-25 Haziran 2011, ss. 1470-1481, Saraybosna-Bosna Hersek.

Diğer;

· "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Getirdikleri Ve Götürdükleri: Kamu Maliyesi Açısından Bir Değerlendirme" (Arş.Gör.Dr. Hayal Ayça ŞİMŞEK, Arş. Gör. Aylin İDİKUT ÖZPENÇE ile birlikte), Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi-II, 2004-2005.