Hakkımda

Giriş
Yayımlarım
Bağlantılar

Öğrenci Sayfası

91-95 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 
95-99 Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. - İktisat Bölümü (Lisans) 
99-02 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü (Yükseklisans) 
02-08 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü (Doktora) (35. Madde) 

99-.. Eylül 1999'dan itibaren PAÜ İ.İ.B.F. Mali İktisat Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi 

çalıştığım konular: 
Çevre sorunlarının önlenmesinde uygulanabilir vergi politikaları (Yükseklisans Tezi)
Avrupa Parasal Birliği'nde Maliye Politikası Koordinasyonu ve Türkiye Analizi (Doktora Tezi)

Fiscal Policy Coordination in The European Monetary Union and Turkey Analysis (Ph.d Thesis)

 ilgi alanları: 
internet, yüzme, hi-tech, uluslararası politika, çevresel sorunlar 
bağlı olduğu dernek ve kuruluşlar: 
greenpeace(pasif üye), PAÜMED(PAÜ Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi)